Bouwen


Het door Douwe Posthuma in 1972 opgerichte bouwbedrijf is de bakermat van de Posthuma Groep. Bouwbedrijf D. Posthuma BV is nog steeds volop actief. Veel in bouwmarktland, maar zij heeft ook ruime ervaring in woning-en utiliteitsbouw en de agrarische sector. Het Bouwbedrijf treedt veelal op als hoofdaannemer.

Gerealiseerde projecten

Gerealiseerde projecten zijn o.a. een nieuwe grote ligboxstal te Scharnegoutum. Hier heeft Bouwbedrijf D. Posthuma op unieke wijze eerst de nieuwe ligboxstal om de oude ligboxstal gebouwd, zodat de melkveehouder zijn werkzaamheden kon voortzetten. Vervolgens is de oude ligboxstal afgebroken om de volledige ruimte te kunnen benutten.